» سرور اختصاصی » سرور اختصاصی آلمان

سرور اختصاصی آلمان Hetzner

 

 

زمانی که مصرف شما از نظر منابع بالا بوده و تهیه چندین سرور مجازی نیز مقرون بصرفه نبوده ، شما می توانید سرور اختصاصی تهیه کرده و بجای چندین سرور مجازی که نسبت به یک سرور اختصاصی هزینه بالایی دارد و نیز مدیریت آن سخت تر بوده ، نیاز های خود را با یک سرور اختصاصی برطرف نمایید.

در واقع زمانی که شما یک سرور اختصاصی دارید مدیریت کار ساده تر بوده و همچنین پیگیری و مانیتورینگ مصرفی آسان تر خواهد بود. با داشتن چنین اطلاعاتی دیگر مدیریت منابع و بررسی و تحلیل موارد مورد نیاز کار سختی نبوده و به راحتی هرچه تمام تر میتوانید کار خود را با قدرت و سرعت باور نکردنی جلو برید.

نامحافظهپردازندههاردپورتترافیکموقعیتهزینه ستاپهزینه ماهانهسفارش
EX4132Gb DDR4Intel® Core™ i7-67002x 4 TB SATA1 Gigabit / Unlimited / Hetzner94 euro46.4 euro سفارش
EX41S64Gb DDR4Intel® Core™ i7-67002x 2 TB SATA1 Gigabit / Unlimited / Hetzner94 euro46.4 euro سفارش
EX41-SSD32Gb DDR4Intel® Core™ i7-67002x 500 GB SATA SSD1 Gigabit / Unlimited / Hetzner94 euro40.5 euro سفارش
EX41S-SSD64Gb DDR4Intel® Core™ i7-67002x 250 GB SATA SSD1 Gigabit / Unlimited / Hetzner94 euro40.5 euro سفارش
EX5164Gb DDR4Intel® Core™ i7-67002x 4 TB SATA1 Gigabit / Unlimited / Hetzner117.8 euro52.4 euro سفارش
EX51-SSD64Gb DDR4Intel® Core™ i7-67002x 500 GB SATA SSD1 Gigabit / Unlimited / Hetzner117.8 euro111.9 سفارش
EX51-SSD-GPU(Gtx 1080)64Gb DDR4Intel® Core™ i7-67002x 500 GB SATA SSD1 Gigabit / Unlimited / Hetzner117.8 euro111.9 سفارش
EX6164Gb DDR3Intel® Core™ i7-87002x 6 TB SATA1 Gigabit / Unlimited / Hetzner141.6 euro64.3 euro سفارش
EX61-Nvme64Gb DDR3Intel® Core™ i7-87002x 512 NVMe Enterprise1 Gigabit / Unlimited / Hetzner141.6 euro64.3 euro سفارش
SX6232Gb ECC DDR3Intel® Xeon® E3-1270 v34x 10 TB SATA Enterprise1 Gigabit / Unlimited / Hetzner82 euro76.2 euro سفارش
SX132128Gb ECC DDR4Intel® Xeon® E5-1650 v310x 10 TB Enterprise1 Gigabit / Unlimited / Hetzner201.1 euro189.2 euro سفارش
SX292256Gb ECC DDR4Intel® Xeon® E5-1650 v315x 10 TB Enterprise1 Gigabit / Unlimited / Hetzner320 euro308.2 euro سفارش
PX6164Gb ECC DDR4Intel® Xeon® E3-1275 v52x 4 TB SATA Enterprise1 Gigabit / Unlimited / Hetzner141.6 euro64.3 euro سفارش
PX61-SSD64Gb ECC DDR4Intel® Xeon® E3-1275 v52x 480 GB SATA SSD1 Gigabit / Unlimited / Hetzner141.6 euro64.3 euro سفارش
PX61-Nvme64Gb ECC DDR4Intel® Xeon® E3-1275 v52x 512 NVMe Enterprise1 Gigabit / Unlimited / Hetzner141.6 euro64.3 euro سفارش
PX92128Gb ECC DDR4Intel® Xeon® W-2145optional – at additional cost1 Gigabit / Unlimited / Hetzner117.8 euro111.9 euro سفارش
AX60-SSD64Gb ECC DDR4AMD Ryzen 7 1700X2x 500 GB SATA SSD1 Gigabit / Unlimited / Hetzner119 euro54 euro سفارش
AX160-Nvme128Gb ECC DDR4AMD EPYC 7401P2x 960 GB NVMe1 Gigabit / Unlimited / Hetzner0 euro164 euro سفارش
AX160-SSD128Gb ECC DDR4AMD Ryzen 7 1700X2x 1.92 TB SSD1 Gigabit / Unlimited / Hetzner0 euro174 euro سفارش
DX15264Gb ECC DDR42x Intel® Xeon® Silver 4114 10-Coreoptional – at additional cost1 Gigabit / Unlimited / Hetzner159 euro159 euro سفارش
DX29264Gb ECC DDR42x Intel® Xeon® Gold 6130 16-Coreoptional – at additional cost1 Gigabit / Unlimited / Hetzner219 euro219 euro سفارش

در صورت نیاز به سرور مجازی ایران روی لینک کلیک کنید.