اگر فضای دیسک سرور شما پر شده باشد، ممکن است دچار خرابی، بارگیری وب سایت کند، یا ایمیلهایی که برای شما ارسال می شوند، وارد صندق پستی شما نشوند یا سرور مجازی گیم شما به درستی کار نکند.

هنگام دسترسی به حساب cPanel / WHM، این پیام ممکن است ظاهر شود:

Sorry for the inconvenience!
The filesystem mounted at / on this server is running out of disk space.
cPanel operations have been temporarily suspended to prevent something bad from happening.
Please ask your system admin to remove any files not in use on that partition.

برای رفع این مشکل، لازم است که استفاده از فضای دیسک خود را در سرور مجازی بررسی کنید و فایلهای غیر ضروری را حذف کنید.

بررسی استفاده از دیسک

لطفا این مراحل را برای بررسی استفاده از دیسک خود دنبال کنید:

به عنوان کاربر root با استفاده از SSH، به سرور خود وصل شوید.

برای بررسی مقدار استفاده از دیسک کلی،دستور زیر را اجرا کنید:

df -h

این فرمان حجم کل فضای دیسک، فضای دیسک استفاده شده، فضای دیسک در دسترس و نقاط mount در یک سیستم فایل را نشان می دهد.

برای مشاهده لیست ۵ تا از بزرگترین پوشه های موجود در سرور، دستور زیر را اجرا کنید:

du -a / | sort -n -r | head -n 5

 • -a همه آیتم ها را نشان می دهد.
 • / می گوید که کدام دایرکتوری را اسکن کنید.
 • -nr بزرگترین دایرکتوری ها را در بالای صفحه نمایش می دهد.
 • head -n 5 تعدادی از نتایج را نشان می دهد.
شاید بکارتان بیاید:  آیا گوگل متوجه ویدیو تکراری می شود؟!

برای پیدا کردن بزرگترین فایل ها، از دستور زیر استفاده کنید:

find / -type f -exec du -Sh {} + | sort -rh | head -n 5

برای فهرست بزرگترین فایل ها در یک پوشه خاص، پس از پیدا کردن مسیر به پوشه، مسیر را وارد نمایید مثل :

find /backup -type f -exec du -Sh {} + | sort -rh | head -n 5

حالا که پوشه ها و فایل هایی را که می توان آنها را حذف کرد، مشخص کرده اید، از دستورات زیر برای حذف آنها استفاده کنید:

 • برای حذف یک پوشه با تمام محتویات آن: rm -rf / path / to / directory
 • برای حذف همه فایل ها و پوشه ها درون پوشه: rm -rf / path / to / directory / *
 • برای حذف فایل: rm -f /path/to/filename.ext
 • برای حذف همه فایل ها به غیر از پوشه های یک مسیر: rm -f / path / to / directory / *

بررسی استفاده از inode

اگر فضای خالی را در پیام خطای دستگاه دریافت کرده اید، اما فضای دیسک آزاد زیادی وجود دارد، ممکن است سیستم شما از inodes پر شده باشد.

یک inode یک ساختار داده است که اطلاعات مربوط به هر فایل و دایرکتوری را در سیستم فایل ذخیره می کند. تعداد inodes زمانی که سیستم فایل برای اولین بار ایجاد می شود تنظیم می شود.

برای بررسی استفاده از inode خود:

به عنوان کاربر root با استفاده از SSH، به سرور خود وصل شوید.

دستور زیر را برای بررسی کلی استفاده کنید:

df -i

برای اطلاعات دقیق تر دستور زیر را اجرا کنید:

tune2fs -l /drive/location | grep -i inode

اگر شما می بینید که سیستم شما بیش از حد inodes دارد، از دستور زیر استفاده کنید تا دایرکتوری هایی را که حاوی بیشترین inodes هستند را مشخص کند:

شاید بکارتان بیاید:  دامنه چیست؟!

find / -xdev -printf ‘%h\n’ | sort | uniq -c | sort -k 1 -n

این فرمان ممکن است کمی طول بکشد. این فهرست هر نوع دایرکتوری را در سیستم فایل پیشوندی با تعداد فایل ها (و زیر شاخه ها) در آن دایرکتوری مرتب می کند. دایرکتوری با بیشترین تعداد فایل ها در پایین قرار دارد.

اطمینان حاصل کنید که فایلها و پوشه های غیر ضروری را حذف کنید:

 • برای حذف یک پوشه با تمام محتویات آن: rm -rf / path / to / directory
 • برای حذف همه فایل ها و پوشه ها درون پوشه: rm -rf / path / to / directory / *
 • برای حذف فایل: rm -f /path/to/filename.ext
 • برای حذف همه فایل ها به غیر از پوشه های یک مسیر: rm -f / path / to / directory / *

میانگین امتیاز: / ۵. تعداد آرا:

هنوز رای داده نشده است شما اولین باشید

برچسب‌ها: