میزبانی وب لینوکس

دستورات زیر تنها با برنامه های میزبانی لینوکس سازگار هستند. این برنامه ها عبارتند از نمایندگی ، سرور اشتراکی ، سرور مجازی و سرور اختصاصی لینوکس.

توجه داشته باشید: این دستورات در ویندوز ویستا یا بسته های VPS با Plesk کار نخواهد کرد.

دستورات ارائه شده زیر نمونه هایی از مکان های اسکریپت معمولی هستند. username در هر فرمان باید با نام کاربری cPanel و Cron.php باید با نام اسکریپت شما جایگزین شود.

PHP

EasyApache 4

اجرای دستور کرون جاب در php 7.2

/opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php
/home/username/public_html/cron.php

اجرای دستور کرون جاب در php 7.1

/opt/cpanel/ea-php71/root/usr/bin/php
/home/username/public_html/cron.php

اجرای دستور کرون جاب در php 7.0

/opt/cpanel/ea-php70/root/usr/bin/php
/home/username/public_html/cron.php

اجرای دستور کرون جاب در php 5.6

/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/bin/php
/home/username/public_html/cron.php

اجرای دستور کرون جاب در php 5.5

/opt/cpanel/ea-php55/root/usr/bin/php
/home/username/public_html/cron.php

اجرای دستور کرون جاب در php 5.4

/opt/cpanel/ea-php54/root/usr/bin/php
/home/username/public_html/cron.php

EasyApache 3

اجرای دستور کرون جاب در php 7.0

/opt/php70/bin/php /home/username/public_html/cron.php

اجرای دستور کرون جاب در php 5.6

/opt/php56/bin/php /home/username/public_html/cron.php

اجرای دستور کرون جاب در php 5.5

/opt/php55/bin/php /home/username/public_html/cron.php

اجرای دستور کرون جاب در php 5.4

/opt/php54/bin/php /home/username/public_html/cron.php

اجرای دستور کرون جاب در php 5.3

/opt/php53/bin/php /home/username/public_html/cron.php

اجرای دستور کرون جاب در php 5.2

/opt/php52/bin/php /home/username/public_html/cron.php

پرچم های اختیاری گاهی برای یک PHP Cron Job مورد نیاز هستند:

php -q /home/username/public_html/cron.php

شاید بکارتان بیاید:  چکار کنم که اسپم اسکور دامنه ام پایین بیاید؟!

فرمان برای استفاده از یک فایل php.ini خاص:

php -c /home/username/public_html/php.ini
/home/username/public_html/myscript.php

فرمان گرفتن یک فایل بصورت ریموت:

/usr/bin/GET http://www.example.com/file.php

Perl

فرمان برای اجرای یک CGI Cron Job:

perl /home/username/public_html/cgi-bin/file.pl

SSH

فرمان برای اجرای Cofe Script Cron Job:

/bin/sh /home/username/public_html/file.sh

MySQL

فرمان درون ریزی پایگاه داده:

mysql -u mysql_user -ppassworddatabase_name < backup.sql >

فرمان برون ریزی پایگاه داده:

mysqldump -u mysql_user -ppassworddatabase_name > backup.sql

میانگین امتیاز: / ۵. تعداد آرا:

هنوز رای داده نشده است شما اولین باشید

برچسب‌ها:, ,